Pembangunan Standard Kemahiran Pekerjaan Negara (NOSS)

Apakah Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS)?

NOSS memberi garis panduan kemahiran yang diperlukan oleh pekerja yang bekerja pada tahap tertentu untuk mencapai kecekapan.

NOSS dibangunkan oleh sekumpulan pakar industri dan pekerja mahir dalam bidang pekerjaan yang dilaksanakan. 

NOSS dapat digunakan untuk Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) dan Unit Kurikulum Kompetensi (COCU) akan menyumbang ke arah pembangunan latihan Kurikulum Kebangsaan yang akan diadopsi oleh institusi awam dan swasta.

Kelebihan menggunakan NOSS adalah seperti berikut:

 

(a) Untuk majikan:

  • untuk menilai prestasi pekerja;
  • untuk menentukan kemahiran yang perlu;
  • untuk menentukan skop pekerjaan dan tahap kemahiran pekerja;
  • secara tidak langsung untuk meningkatkan produktiviti dan menjadi lebih berdaya saing.

 

(b) Untuk pekerja-pekerja: 

  • untuk memberikan maklumat terperinci mengenai skop kerja;
  • untuk menanda aras prestasi mereka;
  • untuk membantu pekerja memilih dan mengikuti latihan yang sesuai untuk kemajuan kerjaya.

 

(c) Untuk institusi latihan / pelatih / tenaga pengajar:

  • untuk memudahkan kurikulum latihan atau penyediaan dan penyesuaian program untuk memenuhi keperluan industri;
  • mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai kemahiran khusus yang diperlukan oleh industri;
  • untuk menilai keperluan latihan semula pelatih / tenaga pengajar untuk memenuhi keperluan industri semasa.

 

Standard Kemahiran Pekerjaan Nasional (NOSS) yang dikembangkan oleh MSI adalah seperti berikut:

 

No. Kod NOSS Tajuk Pekerjaan Status
1 C241-001-1:2017 Iron and Steel Production Support( Sokongan Pembuatan Keluli Dan Besi )) Terbit
2 C241-001-2:2017 Forming Production Line OperationOperasi Pembuatan Pembentukan Keluli (Forming)] (Forming)] Terbit
3 C241-001-3:2017 Forming Production Supervision[ Penyeliaan Pembuatan Pembentukan Keluli (Forming)) Terbit
4

C241-001-4:2017

Forming Production Implementation and Control[ Pelaksanaan Dan Kawalan Pembuatan Pembentukan Keluli (Forming)]

Terbit
5 C241-001-5:2017

Forming Production Technical Management[ Pengurusan Teknikal Pembuatan Pembentukan Keluli (Forming)]

Terbit
6

C241-002-2:2017

Steel Melt Shop Operation( Operasi Loji Peleburan Keluli )) Terbit
7

C241-002-3:2017

Steel Melt Shop Operation Supervision( Penyeliaan Operasi Loji Peleburan Keluli )) Terbit
8

C241-002-4:2017

Steel Melt Shop Management( Pengurusan Loji Peleburan Keluli )) Terbit
9

C241-002-5:2017

Steel Melt Shop Management( Pengurusan Loji Peleburan Keluli )) Terbit
10

C241-003-2:2018

Steel Hot Rolling Mill Operation (Operasi Kilang Pengerolan Keluli Panas) Terbit
11

C241-003-3:2018

Steel Hot Rolling Mill Operation Supervision (Penyeliaan Operasi Kilang Pengerolan Keluli Panas) Terbit
12

C241-003-4:2018

Steel Hot Rolling Mill Operation Control (Kawalan Operasi Kilang Pengerolan Keluli Panas) Terbit
13

C241-003-5:2018

Steel Hot Rolling Mill Operation Management (Pengurusan Operasi Kilang Pengerolan Keluli Panas) Terbit
14 C241-004-2:2020 Steel Cold Rolling Mill Operation (Operasi Kilang Pengerolan Keluli Sejuk) Terbit
15 C241-004-3:2020 Steel Cold Rolling Mill Operation Supervision (Penyeliaan Operasi Kilang Pengerolan Keluli Sejuk) Terbit
16 C241-004-4:2020 Steel Cold Rolling Mill Operation Control (Kawalan Operasi Kilang Pengerolan Keluli Sejuk) Terbit
17 C241-004-5:2020 Steel Cold Rolling Mill Management (Pengurusan Kilang Pengerolan Keluli Sejuk) Terbit

 

 

 

NOSS Besi dan Keluli lain adalah seperti berikut:

 

No. Kod NOSS Tajuk Pekerjaan Status
1.

MC-070-2:2013

Foundry Production (Pengeluaran Foundri) Terbit
2.

MC-070-3:2013

Foundry Production Supervision (Penyeliaan Pengeluaran Foundri) Terbit
3.

MC-070-4:2013

Foundry Operation Administration (Pentadbiran Operasi Foundri) Terbit
4.

MC-070-5:2013

Foundry Operation Management (Pengurusan Operasi Foundri) Terbit

 


Pembelian NOSS secara dalam talian

NOSS boleh dibeli secara dalam talian di: https://myspike.my/


Untuk sebarang pertanyaan mengenai Standard, sila hubungi :

Cik Tracy Lee Hooi Lan
T: 03-6208 4654
E: lee.hooi.lan@malaysiasteelinstitute.com