Sertai Kami

Keahlian MSI adalah untuk:

 • Entiti perniagaan yang terlibat dalam aktiviti yang berkaitan dalam pembuatan / pengeluaran bahan mentah besi dan keluli, barang separuh siap atau barang jadi, pemprosesan, atau perdagangan produk besi dan keluli.
 • Entiti perniagaan yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan kepada sektor besi dan keluli seperti perundingan, reka bentuk kejuruteraan dan perkhidmatan berkaitan pembuatan.
 • Organisasi atau kumpulan perwakilan atau subkumpulan sektor besi dan keluli, termasuk organisasi akademik / teknikal / penyelidikan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai industri besi dan keluli.
 • Individu Bone-Fide yang berminat dengan karya MSI.

Faedah keahlian MSI merangkumi, tetapi tidak terhad kepada:

 1. Access on latest development in the iron & steel industry in Malaysia:
  • Melalui Buletin Tahunan MSI - Buletin MSI akan memberikan pengumuman berkala mengenai aktiviti & acara akan datang yang berkaitan dengan industri besi & keluli, termasuk dasar, insentif, perundangan & prosedur kerajaan.
 2. Khidmat Nasihat Hubungan Industri:
  • Memainkan peranan pemudah cara dalam membantu & mempromosikan kerjasama di antara semua pemain di sepanjang rantaian nilai industri besi & keluli.
  • Bertindak sebagai saluran antara pemain industri besi & keluli & kerajaan dalam menyumbang ke arah pembangunan dasar & menyelesaikan masalah berkaitan industri.
 3. Pembangunan Sumber Manusia Industri:
  • Menyelaras & memfasilitasi program Latihan Kemahiran Industri & membantu mengembangkan kumpulan bakat untuk Industri Besi & Baja untuk menyokong usaha dalam memajukan industri ini ke rantai nilai.
 4. Khidmat nasihat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pemulihan perdagangan.
 5. Acara Sosial / Pendidikan Eksklusif:
  • Jemputan eksklusif untuk mengambil bahagian dalam seminar, persidangan, bengkel, sesi rangkaian ahli, sesi pemadanan perniagaan dan acara.
 6. Nikmati diskaun istimewa untuk:
  • Pendaftaran untuk Seminar / Persidangan;
  • Iklan di Buletin MSI setiap suku tahun;
  • Khidmat Nasihat & Nasihat; dan
  • Pelbagai bahan / perkhidmatan maklumat & perpustakaan.

  *Pendaftaran syarikat  Country:

  * Wakil Syarikat yang diberi kuasa

  Jenis Keahlian

  Bayaran & Tempoh Keahlian

  Yuran tahunan

  Keahlian Hidup

  RM 50, 000.00
  (Bayaran sekali untuk tempoh
  keahlian
  20 tahun)

  Tidak berkenaanTidak berkaitan

  Keahlian Biasa

  RM 10, 000.00
  (Keahlian 2 tahun)

  RM 3,000

  Keahlian Bersekutu

  RM 5, 000.00
  (Termasuk yuran tahun pertama)

  RM 1,500

  Kaedah Pembayaran


  Bank Draf atau cek <br>Pembayar: "INSTITUT BAJA MALAYSIA"Pemindahan Telegrafik dilakukan ke: <br>MALAYSIA STEEL INSTITUTE <br>A/C No: 5142 0860 8871 <br>Maybank <br>Kepong, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA <br>SWIFT CODE: MBBEMYKLKEP

  Akuan berkanun

  Saya, bagi pihak syarikat / institusi / persatuan yang bertandatangan di bawah ini, atau sebagai individu, dengan ini memohon untuk menjadi ahli Institut Baja Malaysia dan mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah benar sepanjang pengetahuan saya. Sekiranya diterima, kami / saya bersetuju untuk terikat dengan Memorandum dan Artikel Persatuan dan peraturan Institut yang berkuatkuasa dan sebarang perubahan yang dibuat pada masa akan datang sebagaimana yang diluluskan oleh Lembaga MSI. Lampirkan salinan sebenar dokumen syarikat yang disahkan (jika berkaitan).


  Borang 9/13ATingkatan 24Tingkatan 49Borang 58Lesen Pembuatan (jika ICA)