Hubungan Industri

 Jabatan Perhubungan dan Komunikasi Industri menyediakan perkara berikut: -

 • Menyelaras dan membantu sektor awam-swasta mengenai tanggungjawab sosial korporat (CSR)
 • Bertindak sebagai penghubung bagi anggota MSI dan menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan keahlian
 • Mengendalikan / menguruskan hal-hal komunikasi korporat
 • Menyebarkan maklumat dan berita melalui: -
  • Newsflash Bulanan
  • Buletin: "The Steel Advocate";
  • Siaran Media
  • Edaran acara
 • Urusetia untuk: -
  • Mesyuarat Majlis Keluli Malaysia yang dipengerusikan oleh YBM II MITI;
  • Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Majlis Keluli Malaysia (TC-MSC) yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha MITI; dan
  • Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Sektor Mineral (STC) - Di bawah HRDF.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi: 

Ms. Noor Syakirah Ibrahim
T: 03 – 6208 4657
E: syakirah@malaysiasteelinstitute.com