Pembangunan Sumber Manusia

Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (HRD) bertanggungjawab untuk merancang dan mempermudah pembangunan modal insan untuk industri besi dan keluli untuk memastikan kecekapan pekerja dari segi kemahiran dan pengetahuan memenuhi jangkaan industri.

Inisiatif oleh HRD tidak hanya memfokuskan diri pada pengurangan jurang antara institusi latihan dan industri tetapi juga meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja yang ada di industri ini memastikan tenaga kerja semasa bersedia menghadapi cabaran yang akan datang dan menerapkan Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0) .

Tumpuan juga akan diberikan untuk melatih tenaga kerja TVET (Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional) dan mewujudkan peluang pekerjaan dalam industri besi dan keluli untuk bakat tempatan.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Encik Lai Leong Chon
T: 03-6208 4658
E: leon@malaysiasteelinstitute.com