Fungsi MSI

Fungsi MSI yang berkaitan dengan industri besi dan keluli meliputi:

1) Memudahkan dan memberi input untuk menyokong Kerajaan dalam perumusan dasar

2) Memudahkan penyelidikan dan pengembangan (R&D)

3) Memudahkan pengembangan piawaian dengan berunding dengan agensi kerajaan yang berkaitan dan industri besi dan keluli

4) Merancang dan memudahkan pembangunan modal insan

5) Membangunkan pangkalan data industri besi dan keluli yang komprehensif

6) Memberi perkhidmatan tambah nilai untuk industri besi dan keluli seperti mempermudah pelaksanaan standard wajib

7) Membantu pengantaraan masalah berkaitan industri besi dan keluli

8) Memberi khidmat nasihat mengenai masalah pemulihan perdagangan

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Bidang fokus penyelidikan dan pembangunan (R&D) utama merangkumi teknologi, pengetahuan, produktiviti dan penyelidikan pasaran untuk industri keluli. Kawasan-kawasan ini saling berkaitan, di mana teknologi membantu mendorong produktiviti yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing industri di pasaran global. Teknologi pembuatan hijau dan tenaga adalah pemacu utama untuk meningkatkan daya saing kos agar setaraf dengan pemain global.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Cik Juliana Ahmad

T: 03-6208 4655
E: juliana@malaysiasteelinstitute.com

STANDARD DAN TEKNOLOGI BARU

Mengenai standard dan teknologi baru MSI berjanji untuk:

 • mempromosikan penggunaan standard dalam industri besi dan keluli, yang akan memastikan hanya produk berkualiti yang dihasilkan dan digunakan untuk menjaga keselamatan orang ramai, dan untuk memajukan industri ini ke rantai nilai;
 • membantu industri besi dan keluli dalam aktiviti pembangunan standard; dan
 • mempermudah persekitaran yang kondusif untuk pembangunan industri besi dan keluli di Malaysia.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Cik Tracy Lee Hooi Lan

T: 03-6208 4654
E: lee.hooi.lan@malaysiasteelinstitute.com

PERKHIDMATAN PENASIHAT AMALAN PERDAGANGAN

Amalan Perdagangan bertanggungjawab terutamanya untuk memberikan khidmat nasihat profesional kepada anggota Institut Baja Malaysia (MSI) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai pemulihan perdagangan (antidumping, subsidi dan perlindungan) dan untuk membantu dan membolehkan mereka berkembang dan berkembang daripada persaingan harga yang tidak adil atau tiba-tiba kenaikan import menyebabkan kecederaan industri domestik.

 

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Encik Subash Bose Pillai

T: 03-6208 4653
E: subash@malaysiasteelinstitute.com

HUBUNGAN DAN HUBUNGAN INDUSTRI

Perhubungan Industri dan Perhubungan memikul tanggungjawab berikut:Perhubungan Industri dan Perhubungan memikul keputusan berikut:

 • Menyelaras dan membantu sektor awam-swasta terhadap masalah sosial korporat (CSR);
 • Bertindak sebagai penghubung bagi anggota MSI dan menguruskan / menguruskan urusan keahlian;
 • Mengendalikan / menguruskan hal-hal komunikasi korporat;
 • Sebarkan maklumat dan berita melalui:
  • newsflash bulanan "Lembaga Keluli";
  • buletin dua tahunan "The Steel Advocate";
  • siaran media; dan
  • menyiarkan ucapan perayaan.
 • Urusetia untuk:
  • Mesyuarat Majlis Keluli Malaysia (MSC) - dipengerusikan oleh YBM II MITI;
  • Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Majlis Keluli Malaysia (TC-MSC) - dipengerusikan oleh Setiausaha Jeneral MITI; dan
  • Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Sektoral Mineral (STC) - di bawah HRDF.

 

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Cik Marlyn Juliana Omar

T: 03-6208 4656
E: marlyn@malaysiasteelinstitute.com

PEMBANGUNAN HR

MSI telah dilantik sebagai Badan Peneraju Industri (ILB) untuk sektor besi & keluli pada tahun 2015 oleh Kementerian Sumber Manusia. Peranan kami merangkumi:

 • melakukan Analisis Pekerjaan (OA) untuk industri besi & keluli;
 • mengembangkan baru dan meningkatkan Standard Kemahiran Pekerjaan Negara (NOSS) yang ada dalam memenuhi keperluan industri;
 • mendorong lebih banyak pakar industri untuk mengambil bahagian dalam pembangunan dan Pengiktirafan Program Pencapaian Terdahulu NOSS; dan
 • mengemas kini industri dengan perkembangan dan program baru mengenai kurikulum kemahiran.

MSI kini sedang mengusahakan cadangan dalam mengembangkan Standard Kemahiran Pekerjaan Nasional (NOSS) baru dan mengkaji NOSS yang ada untuk industri besi & keluli. Kajian berterusan juga dilakukan dalam mengenal pasti penawaran tenaga kerja berbanding permintaan, teknologi baru, penciptaan pekerjaan dan pengayaan. Di masa depan, kami merancang untuk mengembangkan NOSS yang lebih relevan dan mempromosikan penyertaan syarikat dalam program Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Encik Lai Leong Chon

T: 03-6208 4658
E: leon@malaysiasteelinstitute.com